Polityka prywatności

Wydawnictwo Kropka jest imprintem Wydawnictwa Marginesy.

Niniejsza Polityka prywatności określa zasady gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych osobowych pozyskanych od Państwa przez serwisy internetowe wydawnictwokropka.com.pl i marginesy.com.pl prowadzone odpowiednio pod http://www.wydawnictwokropka.com.pl i pod http://www.marginesy.com.pl (dalej zwane Witrynami) przez Wydawnictwo Marginesy Sp. z o.o. ul. Mierosławskiego 11a, 01-527 Warszawa (dalej zwane Marginesy.com.pl)

Marginesy.com.pl jest Administratorem Danych Osobowych w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Marginesy.com.pl dokładają wszelkich starań w celu zapewnienia poszanowania Państwa prywatności i ochrony udzielonych informacji osobowych podczas korzystania z Witryny i dokonywania zakupów w ramach sklepu oraz w tym celu podejmuje wszelkie niezbędne działania.

Jakie dane zbierają Marginesy.com.pl w sposób automatyczny podczas korzystania z Witryny?

Marginesy.com.pl nie zbierają w sposób automatyczny żadnych danych, z wyjątkiem danych zawartych w plikach cookies podczas samego korzystania z Witryny.

Pliki cookies to małe pliki tekstowe wysyłane przez Marginesy.com.pl i przechowywane na Państwa komputerze, zawierające pewne informacje związane z korzystaniem przez Państwa z Witryny i Marginesy.com.pl. Pliki wykorzystywane są w celu obsługi Witryny i zapewnienia możliwości udostępnienia Państwu interesujących informacji oraz podczas procesu zakupowego, np. w celu zapamiętywania dokonanych przez Państwa zakupów. Pliki cookies wykorzystywane przez Marginesy.com.pl mogą mieć charakter tymczasowy lub trwały. Tymczasowe pliki cookies są usuwane z chwilą zamknięcia przeglądarki, natomiast stałe pliki cookies są przechowywane także po zakończeniu korzystania przez Państwa z Witryny i służą do przechowywania informacji takich jak Państwa hasło czy login, co przyspiesza i ułatwia korzystanie z Witryny. W każdym wypadku mogą Państwo zablokować instalowanie plików cookies lub usunąć stałe pliki cookies, wykorzystując stosowne opcje Państwa przeglądarki internetowej. W razie problemów doradzamy skorzystać z pliku pomocy przeglądarki lub skontaktować się z producentem przeglądarki, z której Państwo korzystają.

Obok plików cookies Marginesy.com.pl mogą również gromadzić dane zwyczajowo zbierane przez administratorów systemów internetowych w ramach tzw. logów lub plików dziennika. Informacje zawarte w logach mogą obejmować m.in. Państwa adres IP, rodzaj platformy i przeglądarki internetowej, dostawcę Internetu oraz adres strony, z której weszli Państwo na Witrynę. Dane te będą archiwizowane i wykorzystywane w celach analizy statystycznej i oceny globalnego ruchu użytkowników Witryny. Dane te nie będą łączone z przekazanymi przez Państwo danymi osobowymi.

Jakie dane zbiera Marginesy.com.pl podczas rejestracji i dokonywania zakupów?

Marginesy.com.pl będą od Państwa zbierały następujące dane osobowe za pośrednictwem Witryny oraz innych form komunikacji w wypadku dokonywania zakupów i procesu rejestracji na Witrynie:

  1. nazwisko i imię,
  2. adres dostawy,
  3. adres poczty elektronicznej,
  4. numer telefonu,
  5. numer NIP, jeżeli w związku z zakupem przez Witrynę chcą Państwo otrzymać fakturę VAT.

Podanie powyższych danych jest dobrowolne, lecz konieczne dla dokonania rejestracji i zakupu w ramach Witryny.

Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych w celu rejestracji konta użytkownika Witryny jest art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, w związku z czym na założenie i prowadzenie konta użytkownika potrzebna jest Państwa zgoda. Przysługuje Państwu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed jej cofnięciem. Jednocześnie cofnięcie zgody spowoduje likwidację konta użytkownika, co uniemożliwi dokonanie zakupów poprzez Witrynę.

Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych w celu realizacji zakupu dokonanego poprzez Witrynę, jest art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, pozwalający na przetwarzanie danych osobowych w celu zawarcia i realizacji umowy.

Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich poprawiania i zmiany. W celu realizacji tego uprawnienia prosimy o korzystanie z opcji w ramach swojego konta lub z adresu: sklep@marginesy.com.pl.

Przysługuje Państwu również prawo do usunięcia danych osobowych udostępnionych w celu rejestracji konta użytkownika, co następuje poprzez usunięcie konta użytkownika, które może nastąpić w każdym czasie. Usunięcie konta użytkownika uniemożliwi dokonanie zakupów w sklepie internetowych z użyciem konta użytkownika oraz spowoduje utratę historii dokonanych zakupów.

Dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora do czasu:

- w przypadku rejestracji realizacji zakupu – przez okres wymagany przepisami prawa w zakresie dotyczącym dokumentów finansowych, nie dłużej jednak niż 5 lat od dnia dokonania transakcji.

Państwa dane osobowe mogą być udostępniane innym podmiotom wyłącznie w celu realizacji płatności internetowych, realizacji dostawy, realizacji zgłoszonych reklamacji dotyczących zakupu, a także podmiotom utrzymującym i serwisującym Witrynę w ramach realizacji przez te podmioty usług na rzecz Marginesy.com.pl

Marketing Marginesy.com.pl

O ile Państwo wyrazili na to zgodę (zapis do newslettera), podany przez Państwa adres e- mail będzie wykorzystywany w celach marketingowych własnych produktów Marginesy.com.pl. Zgoda może zostać cofnięta w każdym czasie. (Opcja newslettera obecnie jest w przygotowaniu).

Środki techniczne i Państwa obowiązki

Marginesy.com.pl dokładają wszelkich możliwych starań, aby zabezpieczyć Państwa dane i ochronić je przed działaniami osób trzecich. Stosujemy wszelkie niezbędne zabezpieczenia serwerów, połączeń i Witryny w celu ochrony Państwa danych. Wszystkie połączenia związane z wykonywaniem przez Państwa płatności elektronicznych, w przypadku wyboru takiej opcji, będą następować za pośrednictwem bezpiecznego szyfrowanego połączenia. Podjęte przez nas działania mogą okazać się jednak niewystarczające, jeżeli sami nie zachowają Państwo zasad bezpieczeństwa. W szczególności muszą Państwo zachować w poufności login i hasło do Witryny i nie udostępniać ich osobom trzecim. Proszę pamiętać, że Marginesy.com.pl nie będą zwracały się do Państwa o ich podanie, z wyjątkiem podania ich w trakcie logowania na Witrynie. W celu uniemożliwienia korzystania z państwa konta osobom nieuprawnionym prosimy wylogować się po zakończeniu korzystania z Witryny.

W jaki sposób mogą Państwo korzystać z przysługujących praw?

Mają Państwo możliwość podglądu i edycji Państwa danych w każdym czasie, w ramach Witryny, po zalogowaniu się z użyciem adresu email oraz hasła. W sytuacji, gdy zapomną Państwo hasło lub w wypadku wystąpienia innych problemów z logowaniem, prosimy o kontakt pod adresem: sklep@marinesy.cpm.pl. Przysługuje Państwu prawo do żądania informacji o treści przechowywanych na Państwa temat danych jak również prawo do

żądania zmiany, zablokowania lub usunięcia danych, a także prawo do sprostowania błędów, uzupełnienia lub uaktualnienia Państwa danych. Mają Państwo również możliwość wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych w celach marketingowych. Prosimy w tym celu o kontakt pod adresem: sklep@marginesy.com.pl. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez Marginesy.com.pl w całym okresie w jakim prowadzone będzie, za Państwa zgodą, konto użytkownika Witryny, do czasu cofnięcia zgody albo do czasu zakończenia prowadzenia Witryny przez Marginesy.com.pl, w zależności od tego, które ze zdarzeń nastąpi wcześniej.

Posiadają Państwo również prawo skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, że przetwarzanie danych narusza przepisy RODO.

Inne strony internetowe

W ramach Witryny mogą pojawiać się linki do innych stron internetowych. Takie strony internetowe działają niezależnie od Witryny i nie są w żaden sposób nadzorowane przez Marginesy.com.pl. Strony te mogą posiadać własną politykę dotyczącą prywatności, z którymi zalecamy się zapoznać. Marginesy.com.pl nie ponosi odpowiedzialności za zasady postępowania z danymi w ramach tych stron.

Pytania i zastrzeżenia

Pytania i zastrzeżenia dotyczące niniejszej Polityki prywatności mogą być przez Państwa zadane pod adresem: sklep@marginesy.com.pl